Vandaag staat in de krant te lezen dat de Rechtbank Rotterdam een ‘regelrechter’ krijgt: een rechter die met de strijdende partijen rond de tafel gaat om te proberen snel tot een oplossing te komen. Voorbeelden van aan de regelrechter voor te leggen geschillen: een burenruzie over de hoogte van de heg, een geschil over een arbeidszaak of een schadegeval.

Medio september start de Rechtbank Rotterdam met een proef waarbij burgers en bedrijven een civiel geschil snel kunnen voorleggen aan de zogenaamde regelrechter. De kosten hiervoor zijn lager dan bij een gewone procedure, onder andere omdat geen dagvaarding hoeft te worden uitgebracht. Anders dan bij de gewone procedure ligt het accent op het in gesprek gaan met partijen en om advisering door de rechter over een oplossing. Dit betekent ook dat beide partijen ermee moeten instemmen dat de zaak aan de regelrechter wordt voorgelegd. Komen partijen er niet uit, dan neemt de regelrechter alsnog een beslissing.