Team

Click here for English

Het team van ADVOCURA is gevestigd aan de Amsterdamse Zuidas.

ADVOCURA

 • is een kantoorcombinatie waarin Mariëlle Groen, Dasja Sepers en Femke Jorritsma hun krachten bundelen om u met nog meer kennis en ervaring bij te staan;
 • heeft een team dat elkaar al jaren kent en al langer samenwerkte, waardoor het volledig op elkaar is ingespeeld;
 • heeft veel ervaring in het procederen en adviseren op het gebied van overeenkomstenrecht (denk aan geschillen uit commerciële contracten), in arbeidszaken en in aansprakelijkheidskwesties, waaronder bestuurdersaansprakelijkheid, aandeelhoudersgeschillen, beroepsaansprakelijkheid en werkgeversaansprakelijkheid;
 • geeft strategisch advies om geschillen en conflicten op te lossen en in de toekomst te voorkomen;
 • staat voor een degelijke werkwijze vanuit een moderne kantooromgeving;
 • verstaat het juridisch jargon – adviseert in heldere taal;
 • staat voor duidelijke taal, korte lijnen en transparante (prijs)afspraken;
 • werkt efficiënt en reageert snel;
 • is uw juridische business partner;
 • beschikt over een uitgebreid (internationaal) netwerk van advocaten en adviseurs.

Advocaat

T: +31 (0)20 799 7396
E: groen@advocura.nl

Advocaat

T: +31 (0) 6 29 73 53 48
E: jorritsma@advocura.nl

Over Mariëlle Groen
 • staat met bijna twintig jaar ervaring met haar directe aanpak en heldere communicatie haar cliënten bij in diverse procedures en zorgt voor duidelijk advies;
 • is de grondlegger van ADVOCURA;
 • is haar loopbaan begonnen bij Houthoff in de (verzekeringsrechtelijke) procespraktijk, met een sterk accent op de beroepsaansprakelijkheid. Trad in dit verband veelal op verzoek van assuradeuren op voor met name notarissen, accountants en advocaten die aansprakelijk waren gesteld. Behandelde daarnaast zaken op het gebied van corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheidszaken;
 • voltooide in 2008 de intensieve Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie;
 • werkte van 2009 t/m september 2017 bij een kantoor in het centrum van Amsterdam en behandelde in die periode (ook) veel zaken op het gebied van het arbeidsrecht;
 • staat haar cliënten bij gedurende het gehele arbeidsrechtelijke traject; vanaf het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst tot aan het moment van beëindiging ervan; adviseert ook bij vragen over de verschillende soorten arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, etc.;
 • voltooide in 2016 de Specialisatieleergang Arbeidsrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk;
 • staat conform de Regeling en Verordening op de Advocatuur geregistreerd op de volgende rechtsgebieden: arbeidsrecht en ondernemingsrecht, op welke rechtsgebieden zij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal 10 opleidingspunten behaalt, waarbij de focus ligt op de hierboven genoemde aandachtsgebieden;
 • is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging Corporate Litigation (VCL), de Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Stichting Magna Charta Advocaten (MC Advocaten), de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).
Over Femke Jorritsma
 • is zeer energiek en gedreven om het beste resultaat voor haar cliënten te bereiken;
 • is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en heeft veel ervaring met het voorkomen en oplossen van complexe geschillen in en rond nationale en internationale ondernemingen door middel van overleg, mediation, arbitrage en procederen;
 • houdt zich regelmatig bezig met geschillen uit commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen alsook met aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en andere beroepsbeoefenaren;
 • adviseert bovendien over verschillende aspecten van het burgerlijk procesrecht, waaronder het beslag- en executierecht;
 • was van augustus 2012 tot en met december 2015 in haar hoedanigheid van advocaat als extern adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken bij het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Dit programma beoogt de rechtspraak toegankelijker, eenvoudiger en doelmatiger te maken;
 • is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en Lelystad. Maakt in deze hoedanigheid regelmatig deel uit van een meervoudige kamer die oordeelt over handelszaken, waaronder geschillen uit commerciële contracten en corporate litigation;
 • voordat zij partner werd bij Advocura was zij als advocaat counsel werkzaam binnen de sectie Ligitation and Dispute Resolution van Dentons Boekel (voorheen geheten Boekel de Nerée) en Houthoff;
 • staat conform de Regeling en Verordening op de Advocatuur geregistreerd op de volgende rechtsgebieden: burgerlijk procesrecht en ondernemingsrecht, op welke rechtsgebieden zij elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten minimaal 10 opleidingspunten behaalt, waarbij de focus ligt op de hierboven genoemde aandachtsgebieden;
 • is lid van de Vereniging Corporate Litigation (VCL), Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Juridisch medewerker

T: +31 (0)20 799 7396
E: sepers@advocura.nl

Over Dasja Sepers
 • met bijna twintig jaar ervaring kent zij als geen ander de advocatenpraktijk;
 • is vanaf de start betrokken bij ADVOCURA;
 • werkte lange tijd als praktijkassistente van de managing partner van Houthoff;
 • heeft een zeer goede talenkennis, die goed van pas komt bij de werkzaamheden die ADVOCURA voor de expat community verricht;
 • staat altijd voor cliënten klaar en is door haar nauwe samenwerking met Mariëlle ook altijd volledig op de hoogte van de dossiers;
 • volgt momenteel de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en combineert in haar werk de kennis van haar studie met haar brede praktijkervaring.

Advocaat

T: +31 (0)20 799 7396
E: groen@advocura.nl

Over Mariëlle Groen
 • staat met bijna twintig jaar ervaring met haar directe aanpak en heldere communicatie haar cliënten bij in diverse procedures en zorgt voor duidelijk advies;
 • is de grondlegger van ADVOCURA;
 • is haar loopbaan begonnen bij Houthoff in de (verzekeringsrechtelijke) procespraktijk, met een sterk accent op de beroepsaansprakelijkheid. Trad in dit verband veelal op verzoek van assuradeuren op voor met name notarissen, accountants en advocaten die aansprakelijk waren gesteld. Behandelde daarnaast zaken op het gebied van corporate litigation, waaronder aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheidszaken;
 • voltooide in 2008 de intensieve Specialisatieopleiding Nationaal en Internationaal Contracteren aan de Grotius Academie;
 • werkte van 2009 t/m september 2017 bij een kantoor in het centrum van Amsterdam en behandelde in die periode (ook) veel zaken op het gebied van het arbeidsrecht;
 • staat haar cliënten bij gedurende het gehele arbeidsrechtelijke traject; vanaf het moment van het sluiten van de arbeidsovereenkomst tot aan het moment van beëindiging ervan; adviseert ook bij vragen over de verschillende soorten arbeidsverhoudingen, overgang van onderneming, etc.;
 • voltooide in 2016 de Specialisatieleergang Arbeidsrecht aan de Academie voor de Rechtspraktijk;
 • is lid van de Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP), de Vereniging Corporate Litigation (VCL), de Nederlandse Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), de Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA), de Stichting Magna Charta Advocaten (MC Advocaten), de Duits-Nederlandse Advocatenvereniging (DNRV) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Advocaat

T: +31 (0) 6 9 73 53 48
E: jorritsma@advocura.nl

Over Femke Jorritsma
 • is zeer energiek en gedreven om het beste resultaat voor haar cliënten te bereiken;
 • is gespecialiseerd in het burgerlijk procesrecht en heeft veel ervaring met het voorkomen en oplossen van complexe geschillen in en rond nationale en internationale ondernemingen door middel van overleg, mediation, arbitrage en procederen;
 • houdt zich regelmatig bezig met geschillen uit commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen alsook met aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen en andere beroepsbeoefenaren;
 • adviseert bovendien over verschillende aspecten van het burgerlijk procesrecht, waaronder het beslag- en executierecht;
 • was van augustus 2012 tot en met december 2015 in haar hoedanigheid van advocaat als extern adviseur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie betrokken bij het Programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI). Dit programma beoogt de rechtspraak toegankelijker, eenvoudiger en doelmatiger te maken;
 • is rechter-plaatsvervanger bij de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht en Lelystad. Maakt in deze hoedanigheid regelmatig deel uit van een meervoudige kamer die oordeelt over handelszaken, waaronder geschillen uit commerciële contracten en corporate litigation;
 • voordat zij partner werd bij Advocura was zij als advocaat counsel werkzaam binnen de sectie Ligitation and Dispute Resolution van Dentons Boekel (voorheen geheten Boekel de Nerée) en Houthoff;
 • is lid van de Vereniging Corporate Litigation (VCL), Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP) en de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA).

Juridisch medewerker

T: +31 (0)20 799 7396
E: sepers@advocura.nl

Over Dasja Sepers
 • met bijna twintig jaar ervaring kent zij als geen ander de advocatenpraktijk;
 • is vanaf de start betrokken bij ADVOCURA;
 • werkte lange tijd als praktijkassistente van de managing partner van Houthoff;
 • heeft een zeer goede talenkennis, die goed van pas komt bij de werkzaamheden die ADVOCURA voor de expat community verricht;
 • staat altijd voor cliënten klaar en is door haar nauwe samenwerking met Mariëlle ook altijd volledig op de hoogte van de dossiers;
 • volgt momenteel de Bacheloropleiding Rechtsgeleerdheid en combineert in haar werk de kennis van haar studie met haar brede praktijkervaring.