Het Europese Hof van Justitie heeft op 22 november 2022 uitgesproken dat de toegankelijkheid van het UBO-register voor het grote publiek ‘een ernstige inmenging vormt in de grondrechten op eerbiediging van het privéleven en bescherming van persoonsgegevens’. Daarmee wordt een streep gezet door de algemene openbaarheid van het register.

Wat de gevolgen exact gaan zijn voor het UBO-register moet nog duidelijk worden. Minister Kaag van Financiën heeft in reactie op de uitspraak per direct de toegang tot het register gesloten. In de Kamerbrief wordt expliciet vermeld dat de uitspraak niet van invloed is op de plicht voor juridische entiteiten om UBO’s te registreren.