In ons nieuwsbericht van 7 november 2018 bespraken wij de voornaamste maatregelen in het Wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Het voornaamste doel van de WAB is het verminderen van de kloof tussen vaste contracten en flexibele contracten, door het voor werkgevers aantrekkelijker te maken werknemers in vaste dienst te nemen. Hiertoe wordt de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) op een aantal punten aangepast, zoals een wijziging van de zogenaamde ketenregeling, de berekening van de transitievergoeding en de invoering van een extra ontslaggrond; een zogenaamde cumulatie-ontslaggrond (de “i-grond”).

Naar aanleiding van het wetsvoorstel is een aantal amendementen en moties voorgesteld. In dit verband is onder meer de voorgestelde verlenging van de proeftijd bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd naar vijf maanden geschrapt.

Op 5 februari 2019 is het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De mondelinge behandeling in de Eerste Kamer vindt plaats op 19 februari 2019. ADVOCURA houdt u op de hoogte.