Op 28 mei 2019 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) aangenomen.

Met deze wet wordt beoogd de verschillen tussen flexibele en vaste arbeidscontracten te verkleinen. De WAB bestaat uit een samenhangend pakket van maatregelen. Het grootste deel van deze maatregelen gaat per 1 januari 2020 in.

Het is de bedoeling dat nog vóór de zomer verdere stappen worden ondernomen rond de uitwerking van de nieuwe wetgeving omtrent zzp’ers, die ervoor moet zorgen dat de positie van zelfstandigen verduidelijkt wordt en schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan. Omdat Nederland inmiddels een groot aantal zzp’ers kent, is goede regelgeving rond dit onderwerp voor veel mensen van belang. ADVOCURA houdt het in de gaten.