Op 27 januari 2021 is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend dat voorziet in een wijziging van de Wet flexibel werken (Wfw). Beoogd wordt dat een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats op eenzelfde manier wordt behandeld als een verzoek om aanpassing van de werktijd of arbeidsduur.

De werknemer kan bij een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats alleen kiezen tussen (meer) werken vanaf het adres dat bij de werkgever staat geregistreerd als woonadres van de werknemer, of (meer) werken vanaf de werklocatie van de werkgever. Het verzoek moet twee maanden vóór het beoogde tijdstip van ingang schriftelijk (brief of e-mail) worden ingediend. De werknemer hoeft zijn verzoek niet te motiveren. De werkgever dient een maand voor de beoogde ingangsdatum schriftelijk te reageren. De werkgever is verplicht om hierover met de werknemer in overleg te treden. Het verzoek wordt ingewilligd tenzij zich tegen de aanpassing, waaronder het ingangstijdstip en de omvang, zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen verzettenDe regeling is niet van toepassing voor werkgevers met minder dan tien werknemers.

Het wetsvoorstel, de memorie van toelichting en de overige bijbehorende documenten zijn te downloaden via deze link: https://bit.ly/3s97YIF.