Op 1 juli 2021 treedt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. De Wbtr verduidelijkt de regeling voor bestuur en toezicht bij verenigingen, coöperaties, onderlinge waarborgmaatschappijen en stichtingen. ADVOCURA maakte een beknopte hand-out met de belangrijkste wijzigingen en een korte checklist. Klik hier voor de hand-out.