Deze week verscheen op een aantal nieuwssites het bericht dat een medewerker van de winkel Action op staande voet was ontslagen omdat hij een tasje van 3 cent meenam zonder te betalen. Het gaat om een vulploegmedewerker die zegt het tasje na sluitingstijd, toen de kassa’s al dicht waren, gepakt te hebben om twintig eerder bij zijn werk aangeschafte poncho’s te vervoeren. De exacte feiten en omstandigheden blijken niet uit deze berichten, maar het stelt in het algemeen wel de vraag aan de orde in hoeverre een dergelijke – op het eerste gezicht vrij onbenullige – overtreding een ontslag op staande voet rechtvaardigt.

De rechtspraak op dit punt is niet altijd even eenduidig. Wat wel steeds duidelijk is, is dat veel waarde wordt gehecht aan de vraag of de werkgever een voor de werknemers duidelijk, streng, beleid op dit punt voert. Zie in dit verband bijvoorbeeld een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. In deze zaak was aan de orde de vraag of het aan een werkneemster van een tankstation gegeven ontslag op staande voet wegens het kopen van een zogenaamde paysafecard in de winkel zonder deze meteen te betalen rechtsgeldig was.

De kantonrechter oordeelde onder meer dat de werkneemster zich niet heeft gehouden aan de diverse regelingen uit de personeelsgids. Dit werd in het bijzonder van belang geacht, omdat in diezelfde regelingen ontslag op staande voet uitdrukkelijk als sanctie is opgenomen, hetgeen derhalve voor werkneemster kenbaar was. Verder is de kantonrechter van oordeel dat de verklaringen van de werkneemster niet (voldoende) overtuigen. Dit maakt dat de kantonrechter oordeelt dat werkneemster in strijd met de regels een product voor zichzelf heeft aangeschaft. Met werkgever is de kantonrechter het eens dat het voor een tankstation, een misbruikgevoelige omgeving vanwege de aanwezigheid van contant geld en het veelvuldig verrichten van kassawerkzaamheden, van groot belang is dat de regels door werknemers worden nageleefd. Hiermee hangt samen dat bij overtreding van de regels ontslag op staande voet volgt, temeer nu in de regels de consequentie van ontslag op staande voet uitdrukkelijk wordt genoemd. De kantonrechter is van oordeel dat de gedragingen van werkneemster een dringende reden opleveren.

Of het ontslag op staande voet van de Action-medewerker stand houdt, zal nog moeten blijken.